Nabízené pomůcky usnadňují lidem s postižením ovládání počítače. Níže uvádíme některé příklady pomůcek. Veškerý sortiment najdete v jednotlivých kapitolách našeho webu.

Externí spínače a adaptéry

Pomocí externích spínačů (tlačítek) a za pomoci speciálního software dokáže ovládat počítač i člověk s těžkým tělesným postižením. Externí tlačítka slouží také pro zjednodušené ovládání speciálních programů mentálně i tělesně postiženými dětmi, kterým by ovládání počítače přes standardní periferie (myš, klávesnice) dělalo velké potíže.
Pro připojení externích spínačů je nutný adaptér – tj. speciální rozhraní (interface), ke kterému se tlačítka připojí a toto rozhraní se následně připojí k počítači. Odkaz do eshopu - Spínače a Adaptéry


Speciální klávesnice

Mnozí lidé s postižením nezvládají díky svému handicapu psaní na standardní klávesnici. Typickým příkladem jsou lidé s DMO. Pro takto handicapované je možné pořídit některou ze speciálních klávesnic z naší nabídky. Všechny klávesnice lze dodat s plexisklovým krytem umožňujícím vést prst při psaní, případně se opírat rukou o plochu klávesnice tak, aby nedošlo k náhodnému stisku kláves.
Odkaz do eshopu - Klávesnice


Alternativní myši (polohovací zařízení) – ovládané rukama

Podobný problém jako při používání klávesnice mohou mít lidé s postižením při používání standardní myši. Nabízíme vám celou řadu alternativních polohovacích zařízení a to jak na principu trackballu (koule) tak i jouysticku (páky)
Odkaz do eshopu - Myši ovládané rukama


Alternativní myši (polohovací zařízení) – neovládané rukama

U lidí z těžkým postižením, kteří nejsou schopni ovládat počítač pomocí rukou nabízíme řešení – ovládání počítače pohyby havy, ústy, očima, nebo speciálními spínači.
Odkaz do eshopu - Myši neovládané rukama


Pomůcky pro alternativní ovládání tabletů

Většinu námi nabízených zařízení lze bez problémů připojit k tabletům s OS Windows a Android. U tabletů iPad (se systémem iOS) je nutné využít zařízení s připojením Bluetooth či speciální adaptéry.
Odkaz do eshopu - Pomůcky pro iPad


Software pro alternativní ovládání počítače

Námi nabízené programy slouží k alternativnímu ovládání počítače. Pomocí těchto programů lze ovládat standardní (pro handicapované nijak neupravované) programy jako jsou například Word, Excel, MediaPlayer, Explorer atp.
Odkaz do eshopu - Software