O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH

Zde si můžete vybrat dostupné podpůrné opatření (pomůcku) podle typu a stupně znevýhodnění vašeho žáka.
Všechny uvedené pomůcky si lze objednat na našem e-shopu. Některé pomůcky nelze přesně specifikovat (Typicky: tablety, notebooky, počítače, monitory), neboť jejich nabídka je velmi široká nabídka a velmi rychle se mění. Zaručujeme, že vám navrhneme optimální zařízení podle vašich požadavků a potřeb. V  případě vašeho zájmu vám vybrané zařízení nainstalujeme a připravíme pro okamžité použití.

Vyberte typ a stupeň znevýhodnění:

Typ znevýhodnění

A: Narušené komunikační schopnosti
B: Mentální postižení
C: Sluchové postižení

D: Tělesné postižení
E: Poruchy autistického spektra
G: specifické poruchy učení
J: Kombinované vady

 

Stupně (míra) znevýhodnění
I.   mírné (pro tento stupeň znevýhodnění nejsou navržena žádné pomůcky a podpůrná opatření)
II.  lehké
III. střední
IV. těžké
V.  nejtěžší

Podrobnější popis stupňů znevýhodnění.

Metodika:

Mentální postižení 
Tělesné postižení
Narušené komunikační schopnosti
Autismus
Zrakově postižení
Sluchově postižení