Volná verze aplikace od Tobii Dynavox LLC pro iOS (iPad) a Windows, která umí pracovat se scénami.
Slouží pro podporu komunikace a výuky.
Do aplikace si vložíte libovolný obrázek či fotografii z vaší galerie, označíte jeho části, namluvíte příslušná sdělení a popíšete. Za několik málo okamžiků máte vytvořený interaktivní obrázek, který lze ihned použít pro zábavu, výuku nebo komunikaci.

Jak na to?
- V pravém horním rohu aplikaci ťukněte na rozvírací šipku: ▼ a ve vrchní části obrazovky se vám zobrazí menu kde můžete zvolit 3 módy:
- Hra (Play)
- Označování (HotSpot)
- Kreslení (Draw)

Dále můžete přejmenovat aktuální scénu (dotykem do pole s existujícím názvem) a také vstoupit do nastavení (Setings) aplikace.
Po vložení obrázku musíte nejdříve označit (+ nahrát a popsat) jeho jednotlivé části. Pro tuto činnost zvolte volbu Hotspot (Označování) v levém horním rohu obrazovky a plynulým tahem prstu označte vybraný objekt. Nemusíte se úplně přesně trefit – označovaná oblast se automaticky uzavře. Na našem příkladu se právě označuje Pomazánkové máslo. Jakmile dokončíte označení objektu, objeví se jednoduché menu se třemi ikonami:
- Add Label (Přidej Popis)
- Record Sound (Nahrej Zvuk)
- Delete Hotspot (Zruš označení)

Po zadání popisu a nahrání zvuku potvrďte uložení označení, popisu a zvuku přes ikonu Done (Ulož). Tento postup opakujte pro všechny objekty na obrázku, které chcete mít označeny. Vybrané části obrázku můžete také „domalovat“ pomocí jednoduchého grafického editoru, který se otevře po kliknutí na Draw (Kreslení) – viz přeškrtnutý nůž na obrázku.Označenou oblast můžete kdykoliv upravit - po zvolení Hotspot (Označení) a ťuknutí na označenou oblast. Můžete změnit a nebo vymazat popis i zvuk a nebo označení oblasti vymazat.

Dále můžete měnit nastavení aplikace v Setings (Nastavení) – viz ozubené kolečko v pravém horním rohu obrazovky. V nastavení lze ovlivnit, zda bude zobrazen název scény, jestli bude scéna přenesena na pracovní plochu pomocí jednoduché animace, zda bude zobrazován popis označené oblasti a zda tak bude pomocí animace a jestli popis oblasti bude kontrastním písmem (žluté písmo na černém pozadí). Dále lze ovlivnit, zda bude označení oblastí viditelné a jak velká bude lišta s vytvořenými scénami (výběr ze 3 velikostí).

Můžete také upravovat uložené scény – do editace vstoupíte ťuknutím na pole Manage Scenes (Úprava scén) v levém dolním rohu obrazovky. Uložené scény i adresáře lze:
- přesunovat (přidržením a tahem měníte pozici scén i adresářů)
- skrýt (ťuknutím na Hide zneviditelníte vybranou scénu nebo celý adresář)
- vymazat (ťuknutím na Remove vymažete vybranou scénu nebo celý adresář)
- exportovat (ťuknutím na Export přenesete vybranou scénu nebo celý adresář do dalších zařízení)
- přejmenovat (ťuknutím na Rename přejmenujete vybranou scénu nebo celý adresář)
- importovat (ťuknutím na Import přenesete vybranou scénu nebo celý adresář z dalších zařízení)

Do neplacené (lite) verze lze uložit až 10 různých scén.
Placená verze stojí na App Store 1.290,- a na Microsoft Store 1.470,- najedete na: mytobiidynavox.com
Podobné aplikace:
- Scene Heard (2.190,-)
- Scene Speak (249,-)
- GoTalk NOW (2.500,-)
- GoTalk NOW Lite - zdarma