Většinu tělesného postižení lze v současné době s úspěchem kompenzovat. Záleží jen na výběru optimální podpůrné technologie a vůli konkrétního uživatele s vybraným systémem pracovat. Při výběru vhodných zařízení pro zpřístupnění počítače (tabletu) postupujeme od nejjednodušších náhrad (alternativní myši a klávesnice) směrem k sofistikovanějším technologickým pomůckám (např. ovládání PC očima).

Členění tělesného postižení:

1. Jen dolní část těla (ruce jsou plně funkční)

2. Postižení horních končetin:

2.1. Jen jemná motorika
2.2. Také hrubá motorika
2.3. Velké postižení hrubé motoriky
       2.3.1. Je možné zřetelně artikulovat
       2.3.2. Nelze zřetelně artikulovat
2.4. Nelze vůbec použít horní končetiny ale:
       2.4.1. Je možné zřetelně artikulovat
       2.4.2. Lze koordinovaně hýbat hlavou
       2.4.3. Hýbat hlavou lze obtížně – funkce úst a dýchání je bez problémů
       2.4.4. Nelze hýbat hlavou – očima ano