Práce s počítačem je možná u lidí s lehkým a středním mentálním postižením a na velmi jednoduché úrovni (například nácvik akce a reakce) i u některých osob s těžkým mentálním postižením. Pro ovládání počítače lidmi s mentálním postižením lze s úspěchem využít mnohá zařízení, která používají i lidé s tělesným postižením. Jedná se především o prvky, které zjednodušují přístup k počítači.

- Dotykové obrazovky, tablety

- Speciální myši, klávesnice

- Ovládání externími spínači

- Speciální software pro lidi s mentálním postižením

Členění mentálního postižení:       

1. Lehké
2. Střední
3. Těžké