Neschopnost komunikovat s okolím je jedno z nejtěžších postižení, které člověka prakticky vylučuje ze společnosti. Současné technologie umožňují lidem nahradit verbální komunikaci pomocí prostředků alternativní komunikace a to jak v jednoduché formě (jednoúčelové komunikátory), tak i pomocí pokročilých zařízení (univerzální komunikátory na tabletech a počítačích). Při výběru vhodné pomůcky pro AAK je třeba zhodnotit především rozumové a motorické schopnosti, šířku pasivní i aktivní slovní zásoby a současný způsob komunikace klienta (komunikační tabulky, VOKS, Znak do řeči...).

Členění narušených komunikačních schopností:

      1. Schopnost číst a porozumět psanému textu

                        1.1. Standardní motorické schopnosti

                        1.2. Obtíže s motorikou

      2. Schopnost porozumět mluvené řeči, dobrá úroveň pasivní a aktivní slovní zásoby

                        2.1. Standardní motorické schopnosti

                        2.2. Obtíže s motorikou

      3.  Začátečník s AAK