1klv-1
1klv-2
1klv-3
1klv-4

1Klávesou

 

Stáhnout program

Cílem tohoto projektu je umožnit komunikaci prostřednictvím počítače i lidem, jejichž tělesné postižení jim dosud neumožňuje komunikovat z okolím žádnými, nebo téměř žádnými prostředky. Jde především o lidi s postižením DMO, nebo těžkou afázií, případně po úrazu (autohavárie, nehoda při potápění), kteří jsou natolik ochrnutí, že mohou hýbat jen jednou částí těla (hlavou, prstem u nohy…). Díky svému postižení nemohou mluvit a ani jiným způsobem komunikovat se svým okolím. Nemohou sdělit svým blízkým své pocity a potřeby. Jejich inteligence i vnímání je normální, proto mohou využít svých znalostí a vědomostí a prostřednictvím počítače, speciálního software a pomůcek na ovládání počítače mohou dokázat se svým okolím komunikovat.

Naším záměrem bylo vytvořit komunikační program, pomocí kterého budou takto postižení lidé psát texty pomocí jediné klávesy, respektive jednoho externího spínače. Výstupem z tohoto programu bude textový dokument, který bude možno vytisknout, poslat e-mailem, případně přečíst syntetickou řečí. I tyto činnosti budou ovladatelné pomocí jediné klávesy. 

Na vývoji tohoto programu jsme spolupracovali s těžce postiženými lidmi. Celý projekt byl částečně financován z dotace Ministerstva informatiky ČR, takže program je nyní k dispozici pouze za distribuční náklady. 

Popis programu

Naším cílem bylo umožnit psaní textu na virtuální klávesnici co nejmenším počtem stisků jediné klávesy. Základní idea programu vychází z nabídky virtuální klávesnice, kterou je možné spojit s inteligentním slovníkem nabízejícím množinu slov odpovídajících stisknuté klávesové sekvenci. 

Po virtuální klávesnici je umožněn pohyb (kromě myši a kurzorových kláves) pomocí jediné klávesy (nebo externího spínače) s rozlišením krátkého a dlouhého stisku, kdy pomocí krátkého stisku se pohybujete po jednotlivých klávesách a dlouhým stiskem provádíte výběr klávesy. Určení délky "krátkého" stisku lze individuálně nastavit. Další možnost ovládání jedinou klávesou je ve využití "skenování" (automatického pohybu kurzoru)

Program nabízí i možnost "extra dlouhého stisku", kterým se lze vrátit o jedno pole zpět (například, pokud se vám omylem podaří přejet tlačítko a nechcete namáhavě opět několikrát klikat k dosažení správné pozice). Další možností zjednodušeného ovládání je ve využití řádkového kurzoru, kdy se nejdříve vybírá řádek tlačítek a následně konkrétní tlačítko. 

Z hlediska metody psaní textu jsme vyšli z principu psaní SMS na mobilních telefonech. Nabízíme možnost psaní za pomocí slovníku a výběru celých slov (metoda T9), nebo psaní slov po písmenech (multitap). Lze nastavit psaní slov i bez diakritiky i pouze velkými písmeny. 

Kromě vlastního psaní textu je pomocí jedné klávesy umožněno:
  - oprava a editace již napsaného textu,
  - uložení do souboru, otevření souboru,
  - tisk textu, 
  - pohyb po adresáři poštovního klienta, výběr e-mailové adresy,
  - napsání předmětu zprávy, připojení příloh,
  - odeslání e-mailu,
  - vkládání a ukládání předdefinovaných frází.

Tato obrazovka popisuje situaci, kdy je zvoleno psaní pomocí metody T9 s urychlením výběru tlačítka pomocí řádkového kurzoru (červený obdélník). Řádkovým kurzorem nejdříve vybíráte řádek, na kterém se nachází písmeno, které chcete napsat. Potom se pohybujete jen po vybraném řádku. Po napsání všech písmen slova vybíráte (po stisku tlačítka “Výběr slov”) na seznamu slov (vpravo dole) to slovo, které chcete napsat. Vybrané slovo se přenese do editačního pole. Zelený pruh vlevo a zelená ikona vpravo nahoře signalizují, že byl právě proveden krátký stisk. 

Toto je situace, kdy bylo zvoleno psaní metodou "multitap" (psaní slov po jednotlivých písmenech). Po volbě tlačítka s vybraným písmenem se automaticky přesunete do seznamu vpravo dole, na kterém si vybíráte z nabídnutých písmen to, které chcete napsat. 
Ve zobrazené situaci se píše jen velkými písmeny a bez diakritiky.

Tato obrazovka popisuje situaci vytvoření e-mailu. Stiskem jednotlivých kláves vstupujete do jednotlivých polí mailu. Například po stisku tlačítka "Komu" vstoupíte do seznamu adres, na kterém si (opět stiskem jedné klávesy) vybíráte konkrétní adresu. 
Červený pruh vlevo a červená ikona vpravo nahoře signalizují, že byl právě proveden dlouhý stisk – tj. Výběr tlačítka "Komu".

Na tabulce parametrů programu si můžete přizpůsobit program svým potřebám. Můžete například aktivovat automatický pohyb kurzoru (skenování po jednotlivých tlačítkách), aktivovat řádkový kurzor, určit, zda chcete psát bez diakritiky a jen velkými písmeny, určit font, styl, barvu a velikost psaného textu...